Logen – lokaler att hyra!

2000 kvadratmeter lokal att hyra!

Logen

Behov av sommar eller vinterförvar?
Perfekta uppställningsplatser kallager för uppställning av ex bil / båt / husvagn / husbil / pallar eller flyttlådor.
Vi kan nu även erbjuda kundanpassade lokaler och mark till företag / kontor / butik / industri / bil / båt etc.

Byggnaden och marken är strategiskt placerat, väl synligt invid Riksväg 55, ca 4 km söder om Enköping och E18. Asfaltväg hela vägen.
• Goda möjligheter att exponera Ert företag
• Generösa P-ytor
• God åtkomlighet för långtradare att lasta/lossa gods
• Över 100 ha (1 miljon kvm) omgivande mark ger obegränsade utbyggnadsmöjligheter
• God infrastruktur: Närhet till kommunalt vatten, avlopp och extra elkraft (högspänningsledning/transformatorstation på fastigheten)

Pris: Exempel 950 kr/mån inkl. moms för en bilplats. Kvadratmeterhyran beroende på vilka ombyggnader som behövs för Ert företag.
Välkommen för mer info: 070-671 9262, michael.insulander@spelbo.se